Zdobienie koszulek nadrukami

Zdobienie koszulek nadrukami jest ostatnio bardzo modne. Dzięki takiej możliwości możemy bowiem tworzyć własne wzory i napisy. Pozwalają nam one posiadać własną, oryginalną i nietuzinkową odzież.

Zdobienie koszulek nadrukami może być przeprowadzana na kilka sposobów. Niektórzy naklejają sobie na przykład herby i nazwy ukochanych drużyn sportowych, inni starają się przyczepiać różne, często populistyczne hasła. Za każdym razem ma to więc inne przeznaczenie, ale ważne jest to, że każdy może wyrażać swoje poglądy i przekonania. Oczywiście zabronione jest naklejanie haseł niezgodnych z prawem, takich jak nazistowskie czy faszystowskie. Za brak dostosowania się do prawa grozi rzecz jasna odpowiedzialność karana, najczęściej w postaci grzywny, ale może też zdarzyć się tak, że za propagowanie nieodpowiednich haseł pójdziemy do więzienia.

14.04.2010. 12:26

Kategorie:

Nowe wiadomości:

Nowe komentarze:

  • No comments at the moment

RSS Feeds: